Einar Wennberg

1

Född 1936

Konstnärlig utbildning Utbildning hos Paavo Airola och Josep Grabbé

Representerad
Sundsvalls kommun
Örnsköldsviks kommun
Västernorrlands läns landsting
Folkets Hus Söderhamn
Folkets Hus Sundsvall
Statens konstråd
Kramfors kommun
Norrbottens landsting
Luleå kommun
Riksdagshuset Volchov, Ryssland

Offentliga utsmyckningar
Hallström & Nisses AB, Sundsvall, fasadmålning
Folkets Hus, Östersund, fondmålning
Ange kommun, servicehuset, utsmyckning
Hägglund & Söner AB, Örnsköldsvik
Försäkringskassan, Alnö
Torpshammars yrkesskola, fasadmålning
 Sandbackakyrkan, Umeå, fondmålning
Sparbanken Norrland, Sundsvall, utsmyckning
Vålådalens turiststation, fondmålning
Folksam, Sundsvall, utsmyckning
Separatutställningar urval Debut Galleri Nord, Sundsvall
Stockholm, Helsingfors, Örebro,
Linköping, Luleå, Göteborg, Norrköping
samt i konstföreningar och företag i Sverige.

Samlingsutställningar urval Grupputställning Sundsvall 1951
Juryvalda vandrings- och grupputställningar
Y-salong 1972, arrangör Västernorrlands läns landsting
Y-salong 1974
Y-salong 1976
"Här är Sundsvall" 1986 Kulturmagasinet
Örnsköldsviks kulturnämnds utställning 1972
"Nolaskogsmålare"
Norrländska målare: Folkets Hus Sundsvall 1976
Norrländska målare: Folkets Hus Sundsvall 1977
Galleri International, New York, USA
Galleri Jean Camion, Paris, Frankrike